ZEMLJIŠTE

Na 45. paraleli nalaze se Opština Stara pazova i Inđija sa više od 120.000 stanovnika. Kao poznati zanatski centri predstavljaju značajne resurse radne snage. Blizina surčinskog aerodroma (30 km) i Dunava (15 km), kao i položaja između dva najveća grada u Srbiji, su izuzetna pretpostavka za postavljanje temelja novog posla.

Na 157. kilometru puta E-75 od Horgoša ka Beogradu, sa desne strane, odnosno na 45 km od Novog Sada i 35 km od Beograda, nalazi se parcela 3118/1, katastarska opština Inđija – Novi Karlovci. Ograničena je sa istoka auto putem E-75, sa juga zemljanim putem, koji vodi na nadvožnjak preko auto puta i povezuje Staru Pazovu sa Novim Karlovcima, a sa severa kanalom. Parcela je locirana u jugoistočnom delu inđijske opštine i prostire se na 3 hektara.

Pogodno je za višenamenski poslovni centar.
POSEDUJE PLAN DETALJNE REGULACIJE

Pribavljene su sve potrebne saglasnosti i dozvole sa izrađenim projektom za stajalište – odmorište. Prema tom planu predviđene su četiri prostorne celine:

– prostorna celina 1 – centralni parking
– prostorna celina 2 – mini pijaca
– prostorna celina 3 – park
– prostorna celina 4 – sportsko-rekreativni centar

Međutim, ukoliko bi budući vlasnik želeo nešto da od ovih objekata sa navedenim sadržajem izmeni uvodeći nešto drugo, na primer, benzinsku pumpu i slično, za to postoji mogućnost.

Kako je planirano, odmorište se nalazi neposredno pored nadvožnjaka, moguća je kombinacija sa druge strane puta u smeru Subotice. Neposredno pored pomenute lokacije odmorišta od 3 hektara na raspolaganju je još 17 hektara zemljišta na kome je moguće realizovati:

– slobodne bescarinske zone
– izgradnja objekata trgovačkog, proizvodnog ili nekog drugog sadržaja

Veoma bitne karakteristike ovog prostora su mogućnost komunikacija i blizina prilaza iz Stare Pazove, Inđije, Beograda, Novog Sada i drugih lokacija.

Prvi deo površina od 3 hektara poseduje kompletnu građevinsku dozvolu sa svim infrastrukturnim odobrenjima, čak poseduje i ½ vlasništva trafo stanice koja se nalazi pored zemljišta.

Drugi deo od 17 hektara je poljoprivredno zemljište.

Građevinsko zemljište od 3ha sa svim potrebnim dozvolama i ½ vlasništva trafo stanice: 380.000,00 EUR
Poljoprivredno zemljište od 17 ha: 470.000,00 EUR
Ukupno: 850.000,00 EUR

Ukoliko kupac želi da uzme samo građevinsko zemljište od 3ha, nije u obavezi da uzme poljoprivredno, a ukoliko želi, može da uzme deo poljoprivrednog ili celo, zavisno koliko mu je potrebno.

ZEMLJIŠTE

Na 45. paraleli nalaze se Opština Stara pazova i Inđija sa više od 120.000 stanovnika. Kao poznati zanatski centri predstavljaju značajne resurse radne snage. Blizina surčinskog aerodroma (30 km) i Dunava (15 km), kao i položaja između dva najveća grada u Srbiji, su izuzetna pretpostavka za postavljanje temelja novog posla.

Na 157. kilometru puta E-75 od Horgoša ka Beogradu, sa desne strane, odnosno na 45 km od Novog Sada i 35 km od Beograda, nalazi se parcela 3118/1, katastarska opština Inđija – Novi Karlovci. Ograničena je sa istoka auto putem E-75, sa juga zemljanim putem, koji vodi na nadvožnjak preko auto puta i povezuje Staru Pazovu sa Novim Karlovcima, a sa severa kanalom. Parcela je locirana u jugoistočnom delu inđijske opštine i prostire se na 3 hektara.

Pogodno je za višenamenski poslovni centar.
POSEDUJE PLAN DETALJNE REGULACIJE

Pribavljene su sve potrebne saglasnosti i dozvole sa izrađenim projektom za stajalište – odmorište. Prema tom planu predviđene su četiri prostorne celine:

– prostorna celina 1 – centralni parking
– prostorna celina 2 – mini pijaca
– prostorna celina 3 – park
– prostorna celina 4 – sportsko-rekreativni centar

Međutim, ukoliko bi budući vlasnik želeo nešto da od ovih objekata sa navedenim sadržajem izmeni uvodeći nešto drugo, na primer, benzinsku pumpu i slično, za to postoji mogućnost.

Kako je planirano, odmorište se nalazi neposredno pored nadvožnjaka, moguća je kombinacija sa druge strane puta u smeru Subotice. Neposredno pored pomenute lokacije odmorišta od 3 hektara na raspolaganju je još 17 hektara zemljišta na kome je moguće realizovati:

– slobodne bescarinske zone
– izgradnja objekata trgovačkog, proizvodnog ili nekog drugog sadržaja

Veoma bitne karakteristike ovog prostora su mogućnost komunikacija i blizina prilaza iz Stare Pazove, Inđije, Beograda, Novog Sada i drugih lokacija.

Prvi deo površina od 3 hektara poseduje kompletnu građevinsku dozvolu sa svim infrastrukturnim odobrenjima, čak poseduje i ½ vlasništva trafo stanice koja se nalazi pored zemljišta.

Drugi deo od 17 hektara je poljoprivredno zemljište.

Građevinsko zemljište od 3ha sa svim potrebnim dozvolama i ½ vlasništva trafo stanice: 380.000,00 EUR
Poljoprivredno zemljište od 17 ha: 470.000,00 EUR
Ukupno: 850.000,00 EUR

Ukoliko kupac želi da uzme samo građevinsko zemljište od 3ha, nije u obavezi da uzme poljoprivredno, a ukoliko želi, može da uzme deo poljoprivrednog ili celo, zavisno koliko mu je potrebno.

Grafički dizajn: Vladimir Oreščanin - Grafio - Grafička radionica Oreščanin - www.grafio.co.rs