Lokacija, zemljište i odmaralište

SRBIJA

Južnoevropska, centralno-balkanska i podunavska zemlja.

VOJVODINA

Vojvodina zauzima gotovo četvrtinu teritorije Srbije sa preko dva miliona stanovnika.

BEOGRAD

Glavni grad Srbije stvara oko 30% društvenog proizvoda Srbije i ima dva miliona stanovnika.

NOVI SAD

Predstavlja savremen spoj razvijene industrije, intenzivne poljoprivrede i nepresušan izvor ljudskih resursa.

KORIDOR 10

U neposrednoj blizini koridora 10 živi 3.800.000 stanovnika. Put E-75 kroz Vojvodinu je grana B Koridora 10.

STARA PAZOVA I INĐIJA

Kao poznati zanatski centri predstavljaju značajne resurse radne snage i postavljanje temelja novih poslova.

ODMORIŠTE

Odmorišta su uređeni prostori u okviru pratećih sadržaja auto-puta koji omogućavaju korisnicima kraće ili duže zadržavanje.

PRATEĆI SADRŽAJI

Javna česma, kafe, prodavnica, igralište, mesto za odmor i sedenje, površine za odmor i relaksaciju, staze, klupi, stolovi.

MINI PIJACA

Treba da afirmiše poljoprivredne i zanatske proizvode lokalnog stanovništva. Prodaja će se organizovati u natkrivenom prostoru.

PRODAJE SE PARCELA

Ukoliko bi budući vlasnik želeo nešto od ovih objekata sa navedenim sadržajem da izmeni uvodeći nešto drugo, na primer benzinsku pumpu i sl. za to postoji mogućnost.

IDEALNA LOKACIJA

Na 157. kilometru puta E-75 od Horgoša ka Beogradu, sa desne strane, odnosno na 45 km od Novog Sada i 35 km od Beograda, nalazi se parcela 3118/1.

VELIKA PARCELA

Neposredno pored lokacije odmorišta od 3 hektara na raspolaganju je još oko 17 hektara zemljišta za razne namene.

PROJEKAT ODMARALIŠTA

Kako je parcela pogodna za višenamenski poslovni centar, pribavljene su potrebne saglasnosti i dozvole, i izgrađen je projekat za stajalište – odmorište.

Grafički dizajn: Vladimir Oreščanin - Grafio - Grafička radionica Oreščanin - www.grafio.co.rs